HỮU BÌNH LIMOUSINE

HỮU BÌNH LIMOUSINE

Hành Trình: Hà Nội - Sapa
Giờ khởi hành: 07h: 15h
Loại Xe / Tàu: Limousine 9 chỗ
Giá vé : 370,000VND
GREEN BUS

GREEN BUS

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 7h, 22h
Loại Xe / Tàu: Giường nằm 40 chỗ
Giá vé : 250,000VND
SAPA EXPRESS

SAPA EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 7h, 22h
Loại Xe / Tàu: Limousine 29 ghế ngả, giường nằm 38 chỗ
Giá vé : 370,000VND
INTERBUS LINE

INTERBUS LINE

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 7h, 13h30, 22h
Loại Xe / Tàu: 250.000đ/1 người/1 vé
Giá vé : 250,000VND
FANSIPAN EXPRESS BUS

FANSIPAN EXPRESS BUS

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 7h, 22h
Loại Xe / Tàu: Xe giường nằm 34 chỗ, Xe Cabin siêu VIP 20 giường
Giá vé : 250,000VND
DAILY LIMOUSINE

DAILY LIMOUSINE

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 07h,15h
Loại Xe / Tàu: Limousine 9 ghế ngả
Giá vé : 350,000VND
TRƯỜNG THANH LIMOUSINE

TRƯỜNG THANH LIMOUSINE

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 7h, 15h
Loại Xe / Tàu: Limousine 9 ghế ngả
Giá vé : 370,000VND
NEW ENJOY LIMOUSINE

NEW ENJOY LIMOUSINE

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 7h
Loại Xe / Tàu: Limousine 9 ghế ngả
Giá vé : 370,000VND
KHAI PHÁT

KHAI PHÁT

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 8h,10h,14h,16h
Loại Xe / Tàu: Limousine 9 ghế ngả
Giá vé : 400,000VND
QUEEN CAFE

QUEEN CAFE

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 7h, 22h
Loại Xe / Tàu: Xe giường nằm 40 chỗ
Giá vé : 220,000VND
HÀ SƠN HẢI VÂN

HÀ SƠN HẢI VÂN

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Sapa
Giờ khởi hành: Từ 6h-23h hàng ngày
Loại Xe / Tàu: Giường nằm 44 chỗ
Giá vé : 260,000VND
ECO SAPA

ECO SAPA

Hành Trình: Hà Nội-Sapa-Hà Nội
Giờ khởi hành: 7h, 15h
Loại Xe / Tàu: Limousine 9 ghế ngả
Giá vé : 400,000VND