TÀU DREAMTRAIN EXPRESS

TÀU DREAMTRAIN EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: 22h00
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 ốp gỗ sang trọng
Giá vé : 550,000VND
TÀU VICTORIA EXPRESS

TÀU VICTORIA EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: 22h00
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 ốp gỗ sang trọng
Giá vé : 1,400,000VND
TÀU SAPALY EXPRESS

TÀU SAPALY EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội - Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: Đi 22h, Về 21h10
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 ốp gỗ sang trọng
Giá vé : 700,000VND
TÀU CHAPA EXPRESS

TÀU CHAPA EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội - Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: Đi 22h, Về 21h10
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 ốp gỗ sang trọng
Giá vé : 790,000VND
TÀU FANXIPAN EXPRESS

TÀU FANXIPAN EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: Đi 21h30, về 20h45
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 ốp gỗ sang trọng
Giá vé : 700,000VND
Vé tàu Hà Nội đi Nam Ninh-Trung Quốc

Vé tàu Hà Nội đi Nam Ninh-Trung Quốc

Hành Trình: Hà Nội - Nam Ninh
Giờ khởi hành: 21h00
Loại Xe / Tàu: Tàu giường nằm Carbin 4
Giá vé : 800,000VND
TÀU KING EXPRESS

TÀU KING EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội - Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: Đi 22h, Về 21h10
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 chỗ hạng sang
Giá vé : 550,000VND
TÀU ORIEN EXPRESS

TÀU ORIEN EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: Đi 21h30, về 20h45
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 ốp gỗ sang trọng
Giá vé : 520,000VND
TÀU PUMPKIN EXPRESS

TÀU PUMPKIN EXPRESS

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: Đi 21h30, Về 20h10
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 chỗ hạng sang
Giá vé : 650,000VND
TÀU ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

TÀU ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: Đi 21h30, 22h00
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 ốp gỗ
Giá vé : 400,000VND
Tàu Vicsapa Train

Tàu Vicsapa Train

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: 22h
Loại Xe / Tàu: Cabin Vip
Giá vé : 750,000VND
Tàu Damian Train

Tàu Damian Train

Hành Trình: Hà Nội-Lào Cai-Hà Nội
Giờ khởi hành: 22h
Loại Xe / Tàu: Khoang 4 ốp gỗ
Giá vé : 690,000VND