Trang chủ | Tour ghp đon | Tour trọn gi | Tour nước ngoi | V tu hỏa | V my bay | Cho thu xe | Khch sạn | Giới thiệu | Lin hệ  
 V tu hỏa
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
V tu hỏa Bắc - Nam
V tu hỏa địa phương
Quy định miễn giảm v tu hỏa
Quy định mua v tu hỏa
Quy định trả đổi v tu hỏa
Cc hạng v tu hỏa
Thng tin v tu hỏa khc

 

Số lượng Khch truy cập

 
Thng tin hữu ch

 

 
DỊCH VỤ DU LỊCH
Dịch vụ v tu hỏa
Dịch vụ cho thu xe
Dịch vụ đặt phng khch sạn
Dịch vụ v my bay
Dịch vụ v tu cao tốc
Dịch vụ xe t open bus
Dịch vụ visa hộ chiếu
Dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo & sự kiện
Dịch vụ Team Building
Dịch vụ đốt lửa trại, cắm trại
 
 
V tu hỏa H nội - Đồng Hới - H nội bằng tu SE5, SE6
 
Gi v tu H nội Đồng Hới tu SE5

HNH KHCH CH : Gi v tu SE5 khng bao gồm tiền ăn. Tu SE5 l tu chạy hng ngy trn lộ trnh H nội - Si gn - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga H nội nn qu khch sẽ khng thấy ga H nội, qu khch c thể tham khảo gi v từ H nội tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ H nội tới Si gn. Tu SE5 chủ yếu c cc hạng v: NC, NCL, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3 (xin mời bấm tại đy xem bảng k hiệu).  Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

 

 Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

Giờ tu H nội Đồng Hới tu SE5
Bảng giờ tu SE5 chạy hng ngy

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga H nội đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga H nội v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 19h19 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 19h22, ring đối với ga H nội, v l ga xuất pht, Ga Si gn l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 
 
Gi v tu Đồng Hới - H nội tu SE6
 
 

HNH KHCH CH : Gi v tu SE6 khng bao gồm tiền ăn.

Bảng gi v tu SE6  Đồng Hới - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga Đồng Hới nn qu khch sẽ khng thấy ga Đồng Hới, qu khch c thể tham khảo gi v từ Đồng Hới tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ Si gn tới H nội. Tu SE6 chủ yếu c cc hạng v: NC, NCL, NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3. Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Đơn vị tnh: 1000đ  

 

Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

Giờ tu Đồng Hới - H nội tu SE6
Bảng giờ tu SE6 chạy hng ngy

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga Si gn đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga Đồng Hới v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 00h58 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 00h01, ring đối với ga Si gn, v l ga xuất pht, Ga H nội l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 
 

Cc loại v tu H nội - Đồng Hới - H nội khc:


V tu hỏa H nội - Đồng Hới - H nội bằng tu SE1, SE2

V tu hỏa H nội - Đồng Hới - H nội bằng tu SE3, SE4

V tu hỏa H nội - Đồng Hới - H nội bằng tu SE5, SE6

V tu hỏa H nội - Đồng Hới - H nội bằng tu SE7, SE8

V tu hỏa H nội - Đồng Hới - H nội bằng tu SE19, SE20

V tu hỏa H nội - Đồng Hới - H nội bằng tu TN1, TN2

V tu hỏa H nội - Đồng Hới - H nội bằng tu khc

 

 

 
 
 
 
 

 


 
 

Tour ghpTour trọn giTour nước ngoi

V tuKhch sạnThu xeV my bay

Tin dulichvietnam.info | Thng tin du lịch | Gp | V cộng đồng

Premium Travel | IKO Travel | Du lịch M.I.C.E | Thẻ khch hng | Travel Voucher

Giới thiệu | Lin hệ | Điều khoản chung | Tuyển dụng | Bảo hiểm du lịch

Hnh ảnh | Blog | Từ kha du lịch | Lin kết site

 

 
 
 
Thng tin hữu ch

 

 

 

 

 

 
TOUR GHP ĐON KHCH LẺ
Tour ghp đon cao cấp
Tour ghp đon đặc sắc
Tour ghp đon bn chạy
Tour ghp đon khuyến mại
Tour ghp đon mới
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ TI TRỢ  TIN TỨC DU LỊCH    

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT