Trang chủ | Tour ghp đon | Tour trọn gi | Tour nước ngoi | V tu hỏa | V my bay | Cho thu xe | Khch sạn | Giới thiệu | Lin hệ  
 V tu hỏa
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
V tu hỏa Bắc - Nam
V tu hỏa địa phương
Quy định miễn giảm v tu hỏa
Quy định mua v tu hỏa
Quy định trả đổi v tu hỏa
Cc hạng v tu hỏa
Thng tin v tu hỏa khc

 

Số lượng Khch truy cập

 
Thng tin hữu ch

 

 
DỊCH VỤ DU LỊCH
Dịch vụ v tu hỏa
Dịch vụ cho thu xe
Dịch vụ đặt phng khch sạn
Dịch vụ v my bay
Dịch vụ v tu cao tốc
Dịch vụ xe t open bus
Dịch vụ visa hộ chiếu
Dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo & sự kiện
Dịch vụ Team Building
Dịch vụ đốt lửa trại, cắm trại
 
 
V tu hỏa H nội - Đ nẵng - H nội bằng tu SE3, SE4
 
Gi v tu H nội Đ nẵng tu SE3

HNH KHCH CH : Gi v tu SE3 khng bao gồm tiền ăn. Tu SE3 l tu chạy hng ngy trn lộ trnh H nội - Si gn - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga H nội nn qu khch sẽ khng thấy ga H nội, qu khch c thể tham khảo gi v từ H nội tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ H nội tới Si gn. Tu SE3 chủ yếu c cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2 (xin mời bấm tại đy xem bảng k hiệu).  Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

 

 Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

Giờ tu H nội Đ nẵng tu SE3
Bảng giờ tu SE3 chạy hng ngy

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga H nội đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga H nội v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 19h19 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 19h22, ring đối với ga H nội, v l ga xuất pht, Ga Si gn l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 
 
Gi v tu Đ nẵng - H nội tu SE4
 
 

HNH KHCH CH : Gi v tu SE4 khng bao gồm tiền ăn.

Bảng gi v tu SE4  Đ nẵng - H nội

Lưu : Tu chạy từ ga Đ nẵng nn qu khch sẽ khng thấy ga Đ nẵng, qu khch c thể tham khảo gi v từ Đ nẵng tới cc địa danh khc trong lộ trnh từ Si gn tới H nội. Tu SE4 chủ yếu c cc hạng v: NML, BnLT1, BnLT2, BnLT3, AnLT1, AnLT2. Cc hạng v khch chủ yếu bổ sung vo dịp cao điểm tăng cường, Lễ Tết.

Đơn vị tnh: 1000đ  

 

Ghi ch cc k hiệu:

Ga đến: Gi v tới cc địa danh trong lộ trnh qu khch muốn tm hiểu

NC: ghế ngồi cứng khng điều ha

NCL: ghế ngồi cứng điều ho

NM: ghế ngồi mềm khng điều ha

NML: ghế ngồi mềm c điều ha

BnT1: Giường cứng tầng 1 khng điều ha

BnT2: Giường cứng tầng 2 khng điều ha

BnT3: Giường cứng tầng 3 khng điều ha

BnLT1: Giường cứng điều ho tầng 1

BnLT2: Giường cứng điều ho tầng 2

BnLT3: Giường cứng điều ho tầng 3

AnT1: Giường mềm tầng 1 khng điều ha

AnT2: Giường mềm tầng 2 khng điều ha

AnLT1: Giường mềm điều ho tầng 1

AnLT2: Giường mềm điều ho tầng 2

GP: ghế phụ

 

Giờ tu Đ nẵng - H nội tu SE4
Bảng giờ tu SE4 chạy hng ngy

Ghi ch :

KM: qung đường từ ga xuất pht đến ga đến m qu khch lựa chọn, v dụ qu khch muốn đi từ ga Si gn đến ga Thanh Ha th ga xuất pht l ga Đ nẵng v ga đến l ga Thanh Ha.

Giờ đến, giờ đi: l giờ tu đến v giờ đi từ một ga m qu khch lựa chọn, v dụ nếu qu khch muốn đi tu từ ga Thanh Ha th giờ tu đến l 00h58 v tu sẽ dừng tại đy 3 pht v xuất pht lc 00h01, ring đối với ga Si gn, v l ga xuất pht, Ga H nội l ga cuối cng nn giờ đến v giờ đi trng nhau.

 
 
 
 
 

Cc loại v tu H nội - Đ nẵng - H nội khc:


V tu hỏa H nội - Đ nẵng - H nội bằng tu SE1, SE2

V tu hỏa H nội - Đ nẵng - H nội bằng tu SE3, SE4

V tu hỏa H nội - Đ nẵng - H nội bằng tu SE5, SE6

V tu hỏa H nội - Đ nẵng - H nội bằng tu SE7, SE8

V tu hỏa H nội - Đ nẵng - H nội bằng tu TN1, TN2

V tu hỏa H nội - Đ nẵng - H nội bằng tu khc

 

 

 

 
 
 

 


 
 

Tour ghpTour trọn giTour nước ngoi

V tuKhch sạnThu xeV my bay

Tin dulichvietnam.info | Thng tin du lịch | Gp | V cộng đồng

Premium Travel | IKO Travel | Du lịch M.I.C.E | Thẻ khch hng | Travel Voucher

Giới thiệu | Lin hệ | Điều khoản chung | Tuyển dụng | Bảo hiểm du lịch

Hnh ảnh | Blog | Từ kha du lịch | Lin kết site

 

 
 
 
Thng tin hữu ch

 

 

 

 

 

 
TOUR GHP ĐON KHCH LẺ
Tour ghp đon cao cấp
Tour ghp đon đặc sắc
Tour ghp đon bn chạy
Tour ghp đon khuyến mại
Tour ghp đon mới
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ TI TRỢ  TIN TỨC DU LỊCH    

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT