Trang chủ | Tour ghp đon | Tour trọn gi | Tour nước ngoi | V tu hỏa | V my bay | Cho thu xe | Khch sạn | Giới thiệu | Lin hệ  
 Cho thu xe
Cho thu xe 4 chỗ
Cho thu xe 7 chỗ
Cho thu xe 16 chỗ
Cho thu xe 24 chỗ
Cho thu xe 29 chỗ
Cho thu xe 35 chỗ
Cho thu xe 45 chỗ
Cho thu xe đn tiễn sn bay
Cho thu xe nội thnh
Cho thu xe ngoại tỉnh
Cho thu xe cưới
Cho thu xe văn phng
Cho thu xe lữ hnh
Cho thu xe theo ngy
Cho thu xe theo thng
Cho thu xe theo năm
Cho thu xe hội nghị
Cho thu xe ngoại giao
Cho thu xe lễ hội
Cho thu xe cao cấp
Cho thu xe theo mc xe
Hnh thức cho thu xe khc
   

 

Số lượng Khch truy cập

 
Thng tin hữu ch

 

 
DỊCH VỤ DU LỊCH
Dịch vụ v tu hỏa
Dịch vụ cho thu xe
Dịch vụ đặt phng khch sạn
Dịch vụ v my bay
Dịch vụ v tu cao tốc
Dịch vụ xe t open bus
Dịch vụ visa hộ chiếu
Dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo & sự kiện
Dịch vụ Team Building
Dịch vụ đốt lửa trại, cắm trại
 
 
Dịch vụ cho thu xe
 
Xin trn trọng giới thiệu dịch vụ cho thu xe gi rẻ của chng ti. Chng ti cung cấp cc loại xe khc nhau từ cao cấp đến bnh dn để qu khch lựa chọn
 
 
 
 
- Gi cho thu xe thng 3-2014
 
 
 
 
I- Cho thu xe: 4 chỗ:
1. Cho thu xe: cưới 4 chỗ:
   
2. Cho thu xe: đn tiễn sn bay 4 chỗ:
 
 
3. Cho thu xe: chạy nội thnh 4 chỗ:
   
4. Cho thu xe: chạy ngoại tỉnh 4 chỗ:
 
 
 
5. Cho thu xe: văn phng 4 chỗ:
   
6. Cho thu xe: lữ hnh 4 chỗ:
 
 
7. Cho thu xe: theo ngy 4 chỗ:
   
8. Cho thu xe: theo thng 4 chỗ:
 
9. Cho thu xe: theo năm 4 chỗ:
   
10. Cho thu xe: hội nghị 4 chỗ:
   
11. Cho thu xe: ngoại giao 4 chỗ:
   
12. Cho thu xe: lễ hội 4 chỗ:
 
 
II- Cho thu xe: 7 chỗ:
1. Cho thu xe: cưới 7 chỗ:
 
 
2. Cho thu xe: đn tiễn sn bay 7 chỗ:
   
3. Cho thu xe: chạy nội thnh 7 chỗ:
   
4. Cho thu xe: chạy ngoại tỉnh 7 chỗ:
   
5. Cho thu xe: văn phng 7 chỗ:
   
 
6. Cho thu xe: lữ hnh 7 chỗ:
 
7. Cho thu xe: theo ngy 7 chỗ:
 
8. Cho thu xe: theo thng 7 chỗ:
 
9. Cho thu xe: theo năm 7 chỗ:
 
 
10. Cho thu xe: hội nghị 7 chỗ:
 
11. Cho thu xe: ngoại giao 7 chỗ:
 
 
12. Cho thu xe: lễ hội 7 chỗ:
 
 
III- Cho thu xe: 16 chỗ:
1. Cho thu xe: cưới 16 chỗ:
 
2. Cho thu xe: đn tiễn sn bay 16 chỗ:
   
3. Cho thu xe: chạy nội thnh 16 chỗ:
 
4. Cho thu xe: ngoại tỉnh 16 chỗ:
   
 
5. Cho thu xe: văn phng 16 chỗ:
 
6. Cho thu xe: lữ hnh 16 chỗ:
   
7. Cho thu xe: theo ngy 16 chỗ:
 
8. Cho thu xe: theo thng 16 chỗ:
   
 
9. Cho thu xe: theo năm 16 chỗ:
   
10. Cho thu xe: hội nghị 16 chỗ:
 
11. Cho thu xe: ngoại giao 16 chỗ:
   
 
12. Cho thu xe: lễ hội 16 chỗ:
 
 
 
IV- Cho thu xe: 24 chỗ:
1. Cho thu xe: cưới 24 chỗ:
 
2. Cho thu xe: đn tiễn sn bay 24 chỗ:
   
3. Cho thu xe: chạy nội thnh 24 chỗ:
 
4. Cho thu xe: ngoại tỉnh 24 chỗ:
   
 
5. Cho thu xe: văn phng 24 chỗ:
 
6. Cho thu xe: lữ hnh 24 chỗ:
   
7. Cho thu xe: theo ngy 24 chỗ:
 
8. Cho thu xe: theo thng 24 chỗ:
   
 
9. Cho thu xe: theo năm 24 chỗ:
   
10. Cho thu xe: hội nghị 24 chỗ:
 
11. Cho thu xe: ngoại giao 24 chỗ:
   
 
12. Cho thu xe: lễ hội 24 chỗ:
 
 
 
 
V- Cho thu xe: 29 chỗ:
1. Cho thu xe: cưới 29 chỗ:
 
2. Cho thu xe: đn tiễn sn bay 29 chỗ:
   
3. Cho thu xe: chạy nội thnh 29 chỗ:
 
4. Cho thu xe: ngoại tỉnh 29 chỗ:
   
 
5. Cho thu xe: văn phng 29 chỗ:
 
6. Cho thu xe: lữ hnh 29 chỗ:
   
7. Cho thu xe: theo ngy 29 chỗ:
 
8. Cho thu xe: theo thng 29 chỗ:
   
 
9. Cho thu xe: theo năm 29 chỗ:
   
10. Cho thu xe: hội nghị 29 chỗ:
 
11. Cho thu xe: ngoại giao 29 chỗ:
   
 
12. Cho thu xe: lễ hội 29 chỗ:
 
 
VI- Cho thu xe: 35 chỗ:
1. Cho thu xe: cưới 35 chỗ:
 
2. Cho thu xe: đn tiễn sn bay 35 chỗ:
   
3. Cho thu xe: chạy nội thnh 35 chỗ:
 
4. Cho thu xe: ngoại tỉnh 35 chỗ:
   
 
5. Cho thu xe: văn phng 35 chỗ:
 
6. Cho thu xe: lữ hnh 35 chỗ:
   
7. Cho thu xe: theo ngy 35 chỗ:
 
8. Cho thu xe: theo thng 35 chỗ:
   
 
9. Cho thu xe: theo năm 35 chỗ:
   
10. Cho thu xe: hội nghị 35 chỗ:
 
11. Cho thu xe: ngoại giao 35 chỗ:
   
 
12. Cho thu xe: lễ hội 35 chỗ:
 
 
 
VII- Cho thu xe: 45 chỗ:
1. Cho thu xe: cưới 45 chỗ:
   
 
2. Cho thu xe: đn tiễn sn bay 45 chỗ:
   
   
3. Cho thu xe: chạy nội thnh 45 chỗ:
   
 
4. Cho thu xe: ngoại tỉnh 45 chỗ:
   
 
5. Cho thu xe: văn phng 45 chỗ:
 
6. Cho thu xe: lữ hnh 45 chỗ:
   
7. Cho thu xe: theo ngy 45 chỗ:
 
8. Cho thu xe: theo thng 45 chỗ:
   
 
9. Cho thu xe: theo năm 45 chỗ:
   
10. Cho thu xe: hội nghị 45 chỗ:
 
11. Cho thu xe: ngoại giao 45 chỗ:
 
12. Cho thu xe: lễ hội 45 chỗ:
 
 
 
 
 
 

 

 


 
 

Tour ghpTour trọn giTour nước ngoi

V tuKhch sạnThu xeV my bay

Tin dulichvietnam.info | Thng tin du lịch | Gp | V cộng đồng

Premium Travel | IKO Travel | Du lịch M.I.C.E | Thẻ khch hng | Travel Voucher

Giới thiệu | Lin hệ | Điều khoản chung | Tuyển dụng | Bảo hiểm du lịch

Hnh ảnh | Blog | Từ kha du lịch | Lin kết site

 

 

 

Thng tin hữu ch

 

 

 

 

 

 
TOUR GHP ĐON KHCH LẺ
Tour ghp đon cao cấp
Tour ghp đon đặc sắc
Tour ghp đon bn chạy
Tour ghp đon khuyến mại
Tour ghp đon mới
 
Tour Hạ long - Ct B
Tour Sapa - Bắc H
Nha Trang - Đ Lạt - Mũi N
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ TI TRỢ  TIN TỨC DU LỊCH    

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT