English

 
Trang chủ | Tour Du lịch | Thông tin Việt Nam | Thông tin Du lịch | Danh bạ Du lịch | Dịch vụ bổ trợ | Vui chơi / Giải trí | Cửa hàng lưu niệm
 Thông tin Việt Nam
Khái quát chung
Lịch sử Việt Nam
  Quốc hiệu
  Thời tiền sử
  Thời kỳ dựng nước
  Giai đoạn Bắc thuộc
  Giai đoạn độc lập
  Giai đoạn Pháp thuộc
  Nước Việt Nam
Văn hóa & Nghệ thuật
Lễ hội
Sứ quán/Lănh sự quán
Văn bản pháp luật
 Thông tin Du lịch
Địa danh du lịch
Bản đồ Việt Nam
Thị thực nhập cảnh (Visa)
Khí hậu Việt Nam
Thông tin cần thiết
Thống kê du lịch
Dự án đầu tư du lịch
Các thông tin khác
 Danh bạ du lịch
Công ty du lịch
Khách sạn
Nhà hàng
 Dịch vụ bổ trợ
Vé máy bay
Vé tàu hỏa
Vé open bus
Vé tàu thủy cao tốc
 Vui chơi / Giải trí
Biểu diễn nghệ thuật
Sân Golf
Món ăn
Bảo tàng & pḥng tranh
Các điểm du lịch Đặc sắc
  Cửa hàng lưu niệm
Bản đồ
Đồ lưu niệm
Sách & Hướng dẫn
CD & DVD
Đồ Mỹ nghệ
 

Hỗ trợ trực tuyến

Send message

Tel: (04) 39.059.059
Fax: (04) 3933.4659
Hotline: 0944 916 916

 

Số lượng Khách truy cập

 
Tour du lịch Quốc tế

Tour du lịch Thái lan

Tour Du lịch Singapore

Tour Du lịch Malaysia

Tour Du lịch Campuchia

Tour Du lịch Lào

Tour Du lịch Hồng Kông

Tour Du lịch Trung Quốc

 
  Lịch Sử Việt Nam
Quốc hiệu

Từ đầu thời đại đồng thau, các bộ lạc người Việt đă định cư chắc chắn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Bấy giờ có khoảng 15 bộ lạc Lạc Việt sống chủ yếu ở miền trung du và đồng bằng Bắc Bộ, hàng chục bộ lạc Âu Việt sống chủ yếu ở miền Việt Bắc. Tại nhiều nơi, người Lạc Việt và người Âu Việt sống xen kẽ với nhau, bên cạnh các thành phần dân cư khác.    (Chi tiết)


 
Thời tiền sử

 Nước Việt Nam thời tiền sử bao gồm: thời đồ đá cũ, thời đồ đá mới.    (Chi tiết)  


 

 
Giai đoạn Bắc thuộc (111 TCN - 938)

Năm 207 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị Triệu Đà, vua của nước Nam Việt chiếm, và đến năm 111 trước công nguyên, nước Nam Việt bị đế quốc Hán tiêu diệt. Âu Lạc bị chuyển sang tay nhà Hán và bị chia thành các quận, huyện. Từ đây, Việt Nam bước vào thời kỳ chịu sự thống trị của các đế chế Trung Hoa, kéo dài trong mười một thế kỷ.    (Chi tiết)  


 
Các chính quyền tự chủ (43-905)

Trong suốt thời kỳ này, nhân dân Việt Nam luôn nổi dậy để giành lại nền độc lập, mở đầu là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43). Tiếp đó là cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248). Giữa thế kỷ 6, Lư Bí đă lănh đạo dân Giao Châu nổi lên đánh đuổi Tiêu Tư, chiếm giữ thành Long Biên, lập nên nhà nước độc lập đầu tiên, nước Vạn Xuân, nhưng chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Dưới ách thống trị của các đế chế Trung Hoa đă bùng lên nhiều cuộc khởi nghĩa: Mai Thúc Loan (722), Phùng Hưng (766-791),... và cuối cùng, với chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, Ngô Quyền đă chấm dứt thời kỳ thống trị Trung Quốc hơn một ngh́n năm, khôi phục nền độc lập cho đất nước.    (Chi tiết)  


 
Triều Ngô Vương (Từ năm 939 - 965)

Ngô Vương (939-944)
Hậu Ngô Vương (950-965)
   (Chi tiết)  


 
Nhà Đinh

Nhà Đinh trị v́ đất nước ta trong khoảng 13 năm (968-980), trải qua 2 đời vua, bao gồm:
 - Đinh Tiên Hoàng;
 - Đinh Toàn.
   (Chi tiết)  


 
Nhà Tiền Lê

Nhà Tiền Lê trị v́ đất nước ta trong 29 năm, trải qua 3 đời vua, bao gồm:
 - Lê Đại Hành (980-1005)
 - Lê Trung Tông (1005)
 - Lê Long Đĩnh (1005-1009)
   (Chi tiết)  


 
Nhà Lư

Nhà Lư trị v́ đất nước ta được 215 năm (1010 - 1225), qua 9 đời vua, bao gồm:
 
 - Lư Thái Tổ (1010-1028)
 - Lư Thái Tông (1028-1054)
 - Lư Thánh Tông (1054-1072)
 - Lư Nhân Tông (1072-1127)
 - Lư Thần Tông (1128-1138)
- Lư Anh Tông (1138-1175)
- Lư Cao Tông (1176-1210)
- Lư Huệ Tông (1211-1224).

- Lư Chiêu Hoàng (1225)
  
(Chi tiết)  


 
Nhà Trần

Nhà Trần trị v́ đất nước ta được 175 năm (1225 - 1400), qua 12 đời vua, bao gồm:
 
 
 - Trần Thái Tông (1225-1258)
 - Trần Thánh Tông (1258-1278)
 - Trần Nhân Tông (1279-1293)
 - Trần Anh Tông (1293-1314)
 - Trần Minh Tông (1314-1329)
 - Trần Hiển Tông (1329-1341)
- Trần Dụ Tông (1341-1369)
- Trần Nghệ Tông (1370-1372)
- Trần Duệ Tông (1372-1377)
- Trần Phế Đế (1377-1388)
- Trần Thuận Tông (1388-1398)
- Trần Thiếu Đế (1398-1400)
   (Chi tiết)
Nhà Hồ

Nhà Hồ tồn tại trong 7 năm (1400-1407) với 2 đời vua:
- Hồ Quư Ly (1400).
- Hồ Hán Thương (1401-1407).
   (Chi tiết)  


 
Thời Hậu Trần

Nhà Hậu Trần trị v́ đất nước ta được 7 năm (1407-1413), trải qua 2 đời vua, bao gồm:
- Giản Định Đế (1407-1409)
- Trùng Quang Đế(1409 - 1413)
   (Chi tiết)


 
Thời kỳ thuộc Minh (1414 - 1417) và Các cuộc khởi nghĩa

Nếu tính từ năm Bính Tuất (1407), từ khi quân Minh bắt được cha con Hồ Quư Ly giải về Kinh Lăng cho đến khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hoàn toàn thắng lợi năm Mậu Thân (1428), nước ta bị giặc Minh chiếm đóng trong 20 năm.    (Chi tiết)


 
Thời Lê Sơ

Thời Lê Sơ trị v́ đất nước ta trong ṿng 100 năm (1428-1527), trải qua 10 đời vua, bao gồm:

 
- Lê Thái Tổ (1428-1433)
- Lê Thái Tông (1434-1442)
- Lê Nhân Tông (1443-1459)
- Lê Thánh Tông (1460-1497)
- Lê Hiến Tông (1497-1504)

 

- Lê Túc Tông (1504)
- Lê Uy Mục (1505-1509)
- Lê Tương Dực (1510-1516)
- Lê Chiêu Tông (1516-1522)
- Lê Cung Hoàng (1522-1527)
   (Chi tiết)  


 
Nhà Mạc

Nhà Mạc trị v́ đất nước ta được 66 năm (1527-1592), trải qua 5 đời vua, bao gồm:

 
- Mạc Đăng Dung (1527-1529)
- Mạc Đăng Doanh (1530-1540)
- Mạc Phúc Hải (1541-1546)
 

 

- Mạc Phúc Nguyên (1546-1561)
- Mạc Mậu Hợp (1562-1592)
   (Chi tiết)  


 
Thời Hậu Lê

Thời Hậu Lê - thời kỳ phân tranh (1533-1788) tồn tại trong 256 năm với diễn biến như sau:

 

Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
Trịnh - Nguyễn phân tranh

Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
Các đời chúa Nguyễn (1600-1802)
  
(Chi tiết)  


 
Trịnh - Nguyễn phân tranh

Nhà Lê nhờ có họ Trịnh giúp nên dứt được nhà Mạc, tưởng giang sớm thống nhất như cũ, ai ngờ họ Trịnh và họ Nguyễn lại sinh ḷng ghen ghét, gây nên mối oán thù, rồi mỗi họ hùng cứ một phương, chia nưóc ta làm hai mảng: họ Nguyễn giữ xứ Nam, họ Trịnh giữ xứ Bắc. Từ đó giang sơn chia rẽ, Nam Bắc phân tranh.

 

Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
Trịnh - Nguyễn phân tranh

Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
Các đời chúa Nguyễn (1600-1802)
   (Chi tiết)  


 
Các đời chúa Trịnh

Các đời chúa Trịnh tồn tại trong 243 năm (1545-1787), trải qua 12 đời chúa, bao gồm:
 

Trịnh Kiểm  (1545-1570)
Trịnh Tùng (1570-1623)
Trịnh Tráng (1623-1652)
Trịnh Tạc (1653-1682)
Trịnh Căn (1682-1709)
Trịnh Cương (1709-1729)

 

Trịnh Giang (1729-1740)
Trịnh Doanh (1740-1769)
Trịnh Sâm (1767-1782)
Trịnh Cán
Trịnh Tông (1782-1786)
Trịnh Bồng (từ 9/1786 đến 9/1787)

Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
Trịnh - Nguyễn phân tranh

Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
Các đời chúa Nguyễn (1600-1802)

  
(Chi tiết)  


 
Các đời chúa Nguyễn

Các đời chúa Nguyễn tồn tại 203 năm (1600-1802), trải qua 10 đời chúa, bao gồm:
 

Nguyễn Hoàng (1600-1613)
Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1635)
Nguyễn Phúc Lan (1635-1648)
Nguyễn Phúc Tần (1648-1687)

Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691)
Nguyễn Phúc Chu (1691-1725)
Nguyễn Phúc Chú (1725-1738)
Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765)
Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777)
Nguyễn Phúc Ánh (1780-1802)

Nam triều - Bắc triều (1533-1593)
Trịnh - Nguyễn phân tranh

Các đời chúa Trịnh (1545-1787)
Các đời chúa Nguyễn (1600-1802)

 

   (Chi tiết)  


 
Nhà Tây Sơn

Triều Tây Sơn tồn tại được 25 năm (1778-1802), trải qua 3 đời vua, bao gồm:
 - Thái đức Hoàng đế (1778-1793)
 - Quang Trung Hoàng đế - Nguyễn Huệ (1789-1792)

 -
Cảnh Thịnh Hoàng đế (1793 - 1802)    (Chi tiết)  

Nhà Nguyễn

Nhà Nguyễn (1802-1945), trải qua 13 đời vua, bao gồm:

Gia Long Hoàng Đế (1802-1819)
Minh Mệnh Hoàng Đế (1820-1840)
Thiệu Trị Hoàng Đế (1841-1847)
Tự Đức Hoàng Đế (1848-1883)
Dục Đức Hoàng Đế (1883, 3 ngày)
Hiệp Ḥa Hoàng Đế (1883, 4 tháng).

 

Kiến Phúc Hoàng Đế (1883-1884)
Hàm Nghi Hoàng Đế (1884-1885)
Đồng Khánh Hoàng Đế (1886-1888)
Thành Thái Hoàng Đế (1889-1907)
Duy Tân Hoàng Đế (1907-1916)
Khải Định Hoàng Đế (1916-1925)
Bảo Đại Hoàng Đế (1926-1945)

 

  
(Chi tiết)

 
Giai đoạn thuộc Pháp

 Năm 1857 chính phủ Pháp thông qua quyết định đánh chiếm Việt Nam. Nhưng do sự đánh trả quyết liệt của những người yêu nước Việt Nam, phải sau 30 năm, thực dân Pháp mới thiết lập được quyền thống trị của họ trên toàn lănh thổ Việt Nam (1887).
   (Chi tiết)  


 
Nước Việt Nam (từ năm 1945)

Chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng, nhân dân Việt Nam đă tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đă đọc Tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đ́nh (Hà Nội), khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
   (Chi tiết)  

Nguồn: TCDL

 

Thông tin khác
    Khái quát chung
    Khí Hậu
    Địa h́nh
    Tài nguyên
  
Tour khởi hành từ Hà nội

Tour Tham quan Hà nội

Tour Hạ long - Cát Bà

Tour Sapa - Bắc Hà

Thăm chiến trường xưa

Di sản Miền Trung

Nha Trang - Đà Lạt - Mũi Né

Hành tŕnh Xuyên Việt

 
 
Tour khởi hành Miền Trung

Tour khởi hành từ Huế

Tour khởi hành từ Đà nẵng

Tour khởi hành từ Nha Trang

Tour khởi hành từ Đà lạt

 
Tour khởi hành từ Sài g̣n

Tour Tham quan Sài g̣n

Soạn: AM 882601 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Tour Du lịch Mekong

Nha Trang - Đà lạt - Mũi Né

Hành tŕnh di sản Miền Trung

 
 
 
 
 
 
   © Copyright Công ty Cổ phần Tập đoàn NTT    
Cruise Halong | Vietnam Cheap Tours | Viajar a Vietnam | Du lịch Cao Cấp | Tour Du lịch | Du lịch Việt Nam | Vietnam Viajes | Vietnam Hotels | Vé tàu hỏa
Vé tàu Sapa | Du lịch Tây Nguyên | Dịch Vụ Cho thuê xe | Hanoi Travel | Ohayo Tours